La publicació del Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs 2017 de DEV (Associació Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entreteniments) ha evidenciat el bon estat de salut del sector i ha radiografiat el perfil dels professionals de la indústria del videojoc.

Un 49% dels treballadors són joves qualificats, com els alumni d’ENTI-UB, nois de menys de 30 anys. A més a més, un 64% del total de treballadors té estudis superiors, evidenciant la importància de la formació específica en un sector tan qualificat.

Com aspecte a millorar, val a dir que la presència de la dona és encara baixa, només d’un 17%.