Skip to main content

Avantatges

Com elaborar el teu portfoli.

Com elaborar el teu portfoli. 

El dimecres dia 9 d'octubre, al campus de ENTI PRO es va fer una sessió a càrrec de la professora Estefanía Pérez Rodríguez sobre com elaborar el teu portfoli. 

La sessió, que va tenir una duració de 2 hores, va estar dirigida als alumnes d'Artist de 3er de grau i de 2on de cicle, i també a tots els nostres alumni. És el segon any que s'organitza aquesta sessió des de ENTI Alumni juntament amb el departament de pràctiques de ENTI-UB. Es tracta d'una formació de màxima utilitat per als nostres futurs graduats i titulats, i també per als nostres alumni, a on se'ls explica com han d'elaborar el seu portfoli. El portfoli és imprescindible incloure 'l en qualsevol oferta de treball que els pugui interessar.