• Avantatges

    Avantatges

Tots els alumnes, PAS, PDI i els alumni d'ENTI-UB poden gaudir dels avantatges i descomptes següents. Només cal presentar el carnet d'alumne o el carnet d'ENTI Alumni.


© ENTI Escola de Noves Tecnologies Interactives
Centre adscrit a la Universitat de Barcelona